ธ.ก.ส.นครปฐม เตรียมจ่ายเงินแก่ผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2559/60

         นายธนิต ภวังครัตน์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครปฐมได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือการผลิตให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2559/60 เพื่อเป็นการช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายละไม่เกิน 10 ไร่ ไร่ละ 1,000 บาท ตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการโครงการ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน และสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรผู้แสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ โดยเฉพาะในอำเภอกำแพงแสน ถือเป็นการจ่ายเงินช่วยเหลือครั้งแรก จำนวนประมาณ 400 ราย เพื่อเป็นเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้เกษตรกรจังหวัดนครปฐม ที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครปฐม ได้กำหนดจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตร ในวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

.....................................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,451
 • ไอพีของคุณ54.90.86.231
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon