แผนการออกหน่วยโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำปี 2560

         นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนคร เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐมได้จัดโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยนำบริการภาครัฐและภาคเอกชนออกบริการให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่บ้าน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ข้าราชการ พนักงานภาครัฐ  ได้พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน ตามแผนการออกหน่วยโครงการฯ เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพ โดยมีการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการต่างๆ ได้แก่ การให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตร ด้านการเงินการคลัง กฎหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรรู้ การรณรงค์ให้ความรู้ในการประหยัดพลังงาน การฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาในการประกอบอาชีพต่างๆ ของประชาชน บริการทำบัตรประชาชนให้กับนักเรียน บริการตรวจสุขภาพฟรี วัดสายตา ตัดผมฟรี ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานและเครื่องจักรทางการเกษตร การจำหน่ายสินค้าราคาถูก และการแสดงดนตรีเพื่อคืนความสุขให้กับประชาชน
         สำหรับแผนการออกหน่วยตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 มีดังนี้

 20 ตุลาคม 2559 ณ วัดสามง่าม หมู่ที่ 5 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม
 24 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดสุวรรณาราม หมู่ที่ 1  ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
 15 ธันวาคม 2559 ณ เทศบาลตำบลดอนยายหอม หมู่ที่ 3 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม
 19 มกราคม 2560 ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์วัดท่าพูด หมู่ที่ 9 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน
 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศาลาการเปรียญวัดสำโรง หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรง อำเภอนครชัยศรี
 16 มีนาคม 2560 ณ วัดหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน
 20 เมษายน 2560 ณ วัดนิลเพชร หมู่ที่ 5 ตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน
 18 พฤษภาคม 2560 ณ เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ หมู่ที่ 5 ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง
 15 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์วัดดงเกตุ หมู่ที่ 6 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน
 20 กรกฎาคม 2560 ณ วัดโคกพระเจดีย์ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี
 17 สิงหาคม 2560 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน
 21 กันยายน 2560 ณ วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทาธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน

****************************
ชุติมา ลีนุกูล สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.นครปฐม/ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,352
 • ไอพีของคุณ54.90.86.231
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon