AIS กำหนดจัดเสวนา เรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือไม่อันตรายต่อสุขภาพ

       นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบัน ประชาชนในบางพื้นที่ยังเกิดความวิตกกังวลว่า คลื่นจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่ติดตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนต่างๆ อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส ในฐานะผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม จึงได้กำหนดจัดงานเสวนาในหัวข้อ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือไม่อันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม และเอไอเอส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ รวมถึงมาตรฐานในการติดตั้งเสาส่งสัญญาณ ให้แก่สื่อมวลชนจังหวัดนครปฐม รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้รับทราบข้อมูล อีกทั้งการจัดเสวนาดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ที่จัดเสวนาให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง และสร้างความเข้าใจให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ

       ทั้งนี้ได้กำหนดจัดเสวนาขึ้นในวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้อง Chedi 1 โรงแรมไมด้าทวารวดีแกรนด์ จังหวัดนครปฐม โดยมีนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงาน

...................................

ชุติมา ลีนุกูล/ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,364
 • ไอพีของคุณ54.90.86.231
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon