นครปฐมแจ้งเตือนประชาชน เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ และเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

    นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า โครงการชลประทานนครปฐม แจ้งว่า กรมอุตุนิยมวิทยา ได้พยากรณ์อากาศระหว่างวันที่ 6-12 ตุลาคม 2559 คาดหมายลักษณะอากาศคือ บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีน แผ่ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศลาว ทำให้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง กับมีฝนตกบางแห่ง โครงการชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พบว่าได้มีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางตอนบน และพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดนครปฐม ทำให้กรมชลประทานได้มีการบริหารจัดการน้ำโดยเพิ่มปริมาณน้ำ ผ่าน ประตูระบายน้ำพลเทพ เป็น 100.21 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และปริมาณน้ำที่ผ่านประตูระบายน้ำโพธิ์พระยาเพิ่มขึ้นเป็น 201.63 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

จากการประเมินปริมาณน้ำที่เกิดขึ้น จากปริมาณน้ำฝนตามคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่าจะมีแนวโน้มสูงขึ้น ประกอบกับจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีโทรสารในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี แจ้งว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดชัยนาทและสุพรรณบุรี ทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมเป็นบริเวณกว้าง ไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีนเป็นจำนวนมาก ทำให้แม่น้ำท่าจีนบริเวณที่ลุ่มต่ำ และพื้นที่ริมสองฝั่งคลองสายหลัก เช่น คลองโยง คลองทวีวัฒนา คลองมหาสวัสดิ์ คลองพระพิมล มีระดับสูงขึ้น

     จึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในพื้นที่ลุ่มริมน้ำ เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ และเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้สั่งการให้นายอำเภอ ในฐานะผู้อำนวยการอำเภอ จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือ พร้อมทั้งแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ดำเนินการ และหากเกิดสถานการณ์ขึ้นในพื้นที่ให้รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น ให้จังหวัดทราบทันทีทางโทรสารหมายเลข 034- 34 0241

...........................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,443
 • ไอพีของคุณ54.90.86.231
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon