อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม กำหนดจัดสัมมนาเรื่อง พลิกธุรกิจ SMEs สู่ยุค industry 4.0

       นายวีรยุทธ อุตรนคร อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 ได้กำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง พลิกธุรกิจ SMEs สู่ยุค industry 4.0 ในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น ณ ห้องทวาราวดี บอลรูม โรงแรมไมด้าทวารวดีแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุค 4.0 ชี้แจงการให้บริการของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SMEs พร้อมทั้งรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประจำปี พ. ศ. 2560 นอกจากนี้ยังมีการจัดบูธเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการของกระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานเครือข่ายช่วยเหลือ SMEs สถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จำนวน 10 จังหวัด

.................................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,336
 • ไอพีของคุณ54.90.86.231
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon