พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า พัชรกิติยาภา จะเสด็จมาทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินหลวง ณ วัดพระปฐมเจดีย์

        นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จะเสด็จมาทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินหลวง ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.00 น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พร้อมข้าราชการและประชาชนเฝ้ารับเสด็จ

     จากนั้น เสด็จขึ้นสู่พระวิหารหลวงพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระร่วงโรจนฤทธิ์ เสด็จเข้าสู่ห้องด้านหลังพระร่วงโรจนฤทธิ์ ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปปางประสูติ จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 6 พระสรีรางคารพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จากนั้นเสด็จเข้าสู่ด้านหลังพระพุทธรูปปางประสูติ ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระป่าเลไลย์ และเสด็จออกจากพระวิหารหลวงพระร่วงโรจนฤทธิ์ไปยังพระวิหารหลวงทิศตะวันออก ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหาวชิรมารวิชัย เสด็จเข้าสู่พระวิหารหลวงทิศตะวันออก ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปประจำพระวิหารหลวงทิศตะวันออก เสด็จเข้าสู่ห้องด้านหน้าพระวิหารหลวงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ องค์พระปฐมเจดีย์ ทรงโปรยดอกไม้บนแท่นปฐมเทศนา ทรงพระสุหร่ายทรงเจิมระฆัง 3 ใบ

         จากนั้นเสด็จออกจากพระวิหารหลวงทิศตะวันออกไปยังพระอุโบสถ ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต ทรงวางผ้าไตรไว้เหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสนสงฆ์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปศิลาขาว พระประธานประจำพระอุโบสถ ทรงหยิบผ้าสำหรับห่มพระพุทธรูปศิลาขาวพระประธานประจำพระอุโบสถที่วางอยู่บนผ้าไตร ประทานให้เจ้าพนักงานภูษามาลาแล้วทรงยืน เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา กราบทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์ จบแล้วทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกร แล้วประนมพระหัตถ์ผินพระพักตร์สู่พระประธาน ทรงว่านะโม ตัสสะฯ จบ 3 หนแล้ว ทรงผินพระพักตร์สู่ที่ชุมนุมสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม ทรงประเคนเทียนปาฏิโมกข์แด่พระรูปที่ 2 ประทับเก้าอี้ เมื่อพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน ออกไปครองผ้าพระกฐิน กลับมานั่งอาสนะแล้ว เสด็จไปทรงประเคนเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน ประทับเก้าอี้ ณ ที่เดิม ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ พระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ถวายของที่ระลึก เสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังรถยนต์ที่นั่ง

****************************

ชุติมา ลีนุกูล 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,456
 • ไอพีของคุณ54.90.86.231
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon