จ.นครปฐมขอเชิญประชาชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

        นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นั้น จังหวัดนครปฐมได้กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชนเป็นเจ้าภาพในกาจัดงาน

       ทั้งนี้ จังหวัดนครปฐม กำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.52 น. และเวลา 19.00 น. รวมทั้งสิ้น 30 วัน ณ ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ จึงขอเชิญชวนข้าราชการ และประชาชน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามวันเวลาที่กำหนด

..................................

ชุติมา ลีนุกูล รายงาน

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,519,743
 • ไอพีของคุณ18.206.168.65
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon