จ.นครปฐมกำหนดมอบแว่นสายตาเด็ก ตามโครงการแว่นเด็กจังหวัดนครปฐม

       นางกุนตี โตโพธิ์ไทย นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านการบริการทางวิชาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินโครงการเด็กไทยสายตาดี เพื่อลดปัญหาตาบอดจากภาวะผิดปกติของการมองเห็นในเด็กไทย และขับเคลื่อนการดำเนินงานตรวจวัดสายตาแก้ไขอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยจัดทำแว่นสายตาให้แก่เด็กที่มีปัญหาสายตาผิดปกติ ทั้งนี้ได้กำหนดมอบแว่นสายตา พร้อมอบรมการติดตามดูแลเด็กที่ได้รับแว่นสายตาในการแก้ปัญหาสายตาผิดปกติให้กับครู ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมี นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้ เรื่อง สถานการณ์ภาวะสายตาผิดปกติของเด็กจังหวัดนครปฐม และโครงการแว่นตาเด็ก, กิจกรรมการฝึกปฏิบัติการดูและเด็กที่ได้รับการแก้ไขสายตาด้วยแว่น การให้ความรู้เรื่องโรคตาและภาวะสายตาผิดปกติในเด็ก รวมทั้งการดูแลแว่นสายตาอีกด้วย

………………………………………

ชุติมา ลีนุกูล สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.นครปฐม-รายงาน

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,385
 • ไอพีของคุณ54.90.86.231
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon