จ.นครปฐม ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมงาน นครปฐม ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี และพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

      นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม ร่วมกับภาคีเครือข่าย ส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กำหนดจัดงาน “นครปฐม ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี”รวมทั้งทั้งพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์ 90 รูป ณ บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ เวลา 10.00 น. พิธีบำเพ็ญกุศล และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 90 รูป ณ ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ เวลา 15.00 น. พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

      จากนั้นตั้งแต่เวลา 16.30 น.เป็นต้นไปเป็นการจัดงาน “นครปฐม ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชมการแสดงดนตรีไทย และพระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย จากนั้นพระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ นำบูชาพระรัตนตรัย และผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม อัญเชิญพระบรมราโชวาท 1 บท และกล่าวรำลึก

     จากนั้นในเวลา 17.15 น. ร่วมสนทนาธรรม ในหัวข้อ “กษัตริย์ผู้ทรงธรรม เราจักน้อมนำและสานต่อพระราชปณิธาน”  นำสนทนาโดย พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์, พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ ดร.ประมวล เพ็งจันทร์ นักวิชาการ

      เวลา 18.30 น. ชมวีดีทัศน์ “พระภูมิพโล ภิกขุ เสด็จพระราชดำเนินสักการะพระร่วงโรจนฤทธิ์ และทรงกระทำประทักษิณรอบองค์พระปฐมเจดีย์ 3 รอบ” เวลา 19.00 น. ร่วมจุดเทียน 2559 เล่ม ธรรมยาตรารอบองค์พระปฐมเจดีย์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  โดยจัดให้คณะสงฆ์อยู่บริเวณชั้นบนรอบในองค์พระปฐมเจดีย์ ส่วนชั้นบนรอบนอกเป็นประชาชนทั่วไป ซึ่งตำแหน่งการยืนร่วมจุดเทียนแสดงความอาลัย ตั้งแต่บริเวณรอบองค์พระปฐมเจดีย์ และบริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ ตรงไปยังสถานีรถไฟ จากนั้นตามรอยประทักษิณรอบองค์พระปฐมเจดีย์ 3 รอบ (ตามอัธยาศัย)

      ทั้งนี้จะมีการบันทึกเทปโทรทัศน์ออกอากาศทาง ThaiPBS และถ่ายทอดสดทางวิทยุในเครือสมาคมวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ภาคตะวันตก รวมทั้งถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์ออนไลน์นิวส์ http://www.online-news.biz/ และสตาร์นิวส์ http://www.starsnews.net/

        จากนั้น เวลา 19.30 น. ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม ณ ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย อย่างพร้อมพร้อมเพรียงกัน

………………………………………

ชุติมา ลีนุกูล สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.นครปฐม-รายงาน

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,519,713
 • ไอพีของคุณ18.206.168.65
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon