พ่อเมืองนครปฐมปลื้มประชาชนพอใจการทำงานของกองอำนวยการร่วมจังหวัดนครปฐมในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อเดินทางเข้าเฝ้าฯกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

           วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการร่วมในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมได้ฝากขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันอำนวยความสะดวกเป็นที่พอใจของประชาชนที่เดินทางมาเพื่อรับบริการ และของดรับการบริจาคเงินสดและสิ่งของ  แต่หากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนประสงค์จะนำอาหาร ขนม ผลไม้มาเลี้ยงพี่น้องที่เดินทางมาก็สามารถทำได้ ทั้งนี้ จังหวัดนครปฐมมีความพร้อมที่จะดำเนินการต่อไปจนกว่าภารกิจจะเสร็จสิ้น

           รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ตามมติที่ประชุมศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (คตส.) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 และกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งภารกิจในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนต่างจังหวัดที่มีความประสงค์เดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ทุกวัน โดยกำหนดจุดพักคอยระหว่างทางสำหรับจังหวัดในภาคใต้และภาคตะวันตก ณ บริเวณพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งจังหวัดนครปฐมร่วมกับ มหาเถรสมาคม คณะสงฆ์ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดตั้งกองอำนวยการร่วมจังหวัดนครปฐมในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2559 นั้น  มีประชาชนที่เดินทางมาเพื่อรับบริการไปแล้วจำนวน 13 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 9,750 คน กองอำนวยการร่วมจังหวัดนครปฐมได้กำหนดให้มีจุดจอดรถ อาหาร เครื่องดื่ม ที่พักรอหลบฝน ห้องน้ำ ชุดปฐมพยาบาล จัดโทรทัศน์เผยแพร่ภาพ ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน และการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีรถบัสโดยสารจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ร่วมให้บริการรับ –ส่ง ประชาชนไปยังบริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ดำเนินการบริการประชาชนไปแล้วตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559  มีการเดินรถไปจำนวน 855 เที่ยว มีผู้ใช้บริการรถรับ – ส่ง (ฟรี) จำนวน 13,556 คน มีผู้ใช้บริการแพทย์และพยาบาลเคลื่อนที่ จำนวน 350 คน มีการจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ แพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร มูลนิธิต่าง ๆ ร่วมอำนวยความสะดวกและบริการประชาชน มีการจัดเวรส่วนราชการ หน่วยงานให้บริการประชาชนเป็นประจำทุกวันจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีพี่น้องประชาชนอีกจำนวนมากที่มีความประสงค์เดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

 

                                                               --------------------------------------------------

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,466
 • ไอพีของคุณ54.90.86.231
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon