ขอเชิญร่วมงาน ”รวมพลังแห่งความจงรักภักดี” เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

       นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม กำหนดจัดงาน “รวมพลังแห่งความจงรักภักดี” เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ สำหรับจังหวัดนครปฐม กำหนดจัดงาน ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม บริเวณหน้าวัดพระงาม อารามหลวง และพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ทั้งเจ็ดอำเภอของจังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมกันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89

     ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ลักษณะกิจกรรมแบ่งเป็นการทำความดีด้วยกาย ด้วยวาจา และการทำดีด้วยใจ โดยในช่วงเช้าจะเป็นพิธีปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นการทำความดีด้วยวาจาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยเวลา 07.59 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัด หอการค้า สภาอุตสาหกรรม พนักงานเทศบาลนครนครปฐม และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า และประชาชน ร่วมกันร้องเพลงชาติ และนำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 3 จบ และเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน

      เวลา 08.29 น. ต่อด้วยพิธีนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา และแผ่เมตตา เป็นเวลา 9 นาที เป็นการทำความดีด้วยใจ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  นอกจากนี้  เวลา 10.00 น. กิจกรรมเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบของขวัญให้ผู้ป่วยไข้ ผู้ยากไร้ ณ โรงพยาบาลนครปฐม เวลา 10.30 น. เยี่ยมผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม และเยี่ยมเด็กพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 1 อำเภอสามพราน

      สำหรับการทำความดีด้วยกาย จะเป็นกิจกรรมพัฒนาคลองเจดีย์บูชา ณ บริเวณสะพานหน้าวัดพระงาม อารามหลวง เวลา 13.00 น. โดยร่วมกันเก็บขยะในคลองเจดีย์บูชา ทำความสะอาดสะพานเกวียน สะพานเจริญศรัทธา (สะพานยักษ์) และร่วมทาสีสะพาน ทั้งนี้ขอให้วันนี้เป็นวันที่พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำให้เมืองนครปฐมเป็นเมืองสะอาด คลองสวย น้ำใส โดยขอให้ช่วยกันทำความสะอาดคูคลอง กำจัดผักตบชวา  ทำความสะอาดผิวถนน บริเวณทางเท้า และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงตามพื้นที่ต่าง ๆ ทุกหมู่บ้าน เวลา 14.30 น. กิจกรรมทำความสะอาดถนนเพชรเกษม ทางเท้า การทำความดีด้วยกาย ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณแยกทุ่งพระเมรุ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

      จึงขอเชิญชวนข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรม”รวมพลังแห่งความดี” เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 อย่างพร้อมเพรียงกัน

………………………………

 

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,519,716
 • ไอพีของคุณ18.206.168.65
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon