มทร.รัตนโกสินทร์กำหนดจัดโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ครั้งที่ 5

 

          นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กำหนดจัดโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน (Asean Youth Camp) ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 8-19 ธันวาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนจากทั้ง 10 ประเทศอาเซียนมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษแก่เยาวชนไทย โดยโครงการดังกล่าวมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และนักศึกษาจากประเทศอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย พิลิปปินส์ เวียดนาม ลาว เกาหลีใต้ จีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ จำนวนทั้งสิ้น 80 คน เข้าร่วมโครงการ โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 12.30-14.00 น. ณ ห้องคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา จังหวัดนครปฐม

.................................................

ชุติมา ลีนุกูล/ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,422
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon