จังหวัดนครปฐมขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมต้อนรับพระธุดงค์ 400 รูป ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์

            นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า คณะสงฆ์จากภาคใต้จาริกธุดงค์  จำนวน 400 รูป พร้อมด้วยญาติธรรมกว่า 2,000 คน จะเดินทางถึงมาที่องค์พระปฐมเจดีย์  ในวันที่ 14 – 15 มกราคม 2560 เพื่อปฏิบัติบูชาพระบรมสารีริกธาตุ องค์พระปฐมเจดีย์ ก่อนที่จะเดินทางไปที่พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ในวันที่ 14 มกราคม  เวลา 15.00 น. จะปักกลดที่บริเวณศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  เพื่อพักเหนื่อยและจัดแถวให้เป็นระเบียบก่อนเดินทางมาที่ลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ ในเวลา 16.00 น. ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ญาติธรรมตักน้ำล้างเท้า เช็ดเท้า ก่อนที่พระธุดงค์จะไปปักกลดจัดวางอัฐบริขาร พักอิริยาบถ ที่บริเวณสนามคลี สำหรับพระภิกษุ และสนามดนตรี สำหรับญาติธรรม

                สำหรับในช่วงค่ำวันที่ 14 มกราคม 2560  ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป คณะสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ และญาติธรรม พร้อมกันที่บริเวณหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ เวลา 19.30 น. พระเดชพระคุณ พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 และเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ฯ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย กล่าวแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ กล่าวต้อนรับคณะพระจาริกธุดงค์ คณะศิษยานุศิษย์ และญาติธรรม หลังจากนั้นจะเป็นพิธีสามีจิกรรม การแสดงความเคารพนอบน้อมตามธรรมเนียมสงฆ์ การสวดมนต์ทำวัตรเย็น การแสดงธรรมกถา การนำภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล การเวียนประทักษิณรอบองค์พระปฐมเจดีย์ และการแสดงธรรมนำภาวนา การบำเพ็ญเพียร ถืออิริยาบถการนั่ง ยืน เดิน ตลอดคืน ส่วนวันที่ 15 มกราคม 2560 เวลา 06.00 น. จะเป็นการตักบาตรอาหารคาว-หวาน และถวายภัตตาหารเช้า หลังจากนั้นพระธุดงค์ทั้งหมดจะเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครต่อไป จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนพี่น้องชาวนครปฐมร่วมต้อนรับพระธุดงค์และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน  

-------------------------------------------------------

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,402
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon