จังหวัดนครปฐมกำหนดจัดทำขาเทียมพระราชทานฯ ให้กับผู้พิการขาขาดและยากจน

       นายชัช จันทร์งาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธมณฑล เปิดเผยว่า มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี ร่วมกับจังหวัดนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม และสโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ ภาค 3330 โรตารีสากล จะจัดหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ฯ โดยการมาทำขาเทียมให้แก่ผู้พิการขาขาด ณ บริเวณกองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ (ซุ้มพุทธมามะกะ)  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ระหว่าง วันที่ 19 – 24 กุมภาพันธ์ 2560  เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดทำขาเทียมให้คนพิการขาขาดยากจน ทุกเชื้อชาติ ศาสนา โดยไม่คิดมูลค่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ได้จัดพิธีการเปิดการทำขาเทียมพระราชทานในวันอาทิตย์ที่ 19กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. และมีพิธีมอบขาเทียมพระราชทานในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ กองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

        สำหรับคนพิการขาขาดในจังหวัดนครปฐม ที่ต้องการขาเทียมมารับการตรวจในวันที่ 19 และ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ซุ้มพุทธมามะกะ กองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยนำสมุดหรือบัตรประจำตัวผู้พิการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดงด้วย 

...............................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,363
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon