จังหวัดนครปฐม กำหนดจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2560

 

        นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม โดยกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครปฐม ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยมีกิจกรรมทางศาสนา การชุมนุมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เพื่อรับฟังการอ่านสารผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) นอกจากนี้ยังเป็นการระลึกถึงวีรกรรม และคุณงามความดีของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ลำบากตรากตรำ และบางครั้งได้เสียสละแม้กระทั่งชีวิต ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาโดยตลอด

       โอกาสนี้ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครปฐม ได้มอบทุนการศึกษาแม่บ้านมหาดไทย พร้อมมอบถุงยังชีพแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอีกด้วย

..............................................

ชุติมา ลีนุกูล /ข่าว

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,457
 • ไอพีของคุณ54.90.86.231
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon