นครปฐมกำหนดโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ”

        นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม กำหนดจัดโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ” ในวันพุธที่ 2 ของเดือน เพื่อรับทราบปัญหาติดตามผลการดำเนินงาน และหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในจังหวัด โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ซึ่งกิจกรรมโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ” เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ช่วยส่งเสริมให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมได้มีโอกาสพบปะพูดคุยหารือ ประสานการปฏิบัติงานได้อย่างความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ” ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 – เดือนพฤศจิกายน 2560 ประกอบด้วย

-7 ธันวาคม 2559 ณ ศาลาริมน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นเจ้าภาพ
- 13 มกราคม 2560 ณ อาคารแสนเมือง โรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน โดยโรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสนเป็นเจ้าภาพ
- 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารศูนย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นเจ้าภาพ
- 8 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพ
- 19 เมษายน 2560 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมและ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพ
- 10 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารเรือนรับรองศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์และหอการค้าจังหวัดนครปฐมเป็นเจ้าภาพ
- 14 มิถุนายน 2560 ณ อาคารเรือนรับรองศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาค สาขา สามพราน เป็นเจ้าภาพ
- 12 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารเรือนรับรอง ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม เป็นเจ้าภาพ
- 9 สิงหาคม 2560 ห้องภัตตราคาร“Mes Amis” มหาวิทยาลัยคริสเตียน โดยมหาวิทยาลัยคริสเตียนเป็นเจ้าภาพ
- 13 กันยายน 2560 ณ อาคารเรือนรับรอง ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นเจ้าภาพ
- 11 ตุลาคม 2560 ณ อาคารเรือนรับรอง ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครปฐม เป็นเจ้าภาพ- 8 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงพยาบาลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม โดยส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นเจ้าภาพ

...........................................................................

ชุติมา ลีนุกูล /ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,386
 • ไอพีของคุณ54.90.86.231
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon