นครปฐม กำหนดจัดโครงการ “นครปฐมจังหวัดสะอาด ประชาราษฎร์จงรักภักดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล”

      นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐมจัดโครงการ “นครปฐมจังหวัดสะอาด ประชาราษฎร์จงรักภักดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล” และพิธีเปิดโครงการฯ ในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณลานด้านหน้าพระวิหารเทวสถิตย์ มูลนิธิสรรพราเชนทร์ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม ซึ่งโครงการ “นครปฐมจังหวัดสะอาด ประชาราษฏร์จงรักภักดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล” จัดขึ้นเพื่อให้เด็ก เยาวชน อาสาสมัคร ประชาชนทั่วไป  และภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนัก ปลุกจิตสำนึก ในการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และร่วมกันจัดการขยะมูลฝอย สิ่งกีดขวางทางน้ำ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนน และสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ให้สะอาด สวยงาม เป็นที่ชื่นชมของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่และผู้ที่มาเยือน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดนครปฐมจึงได้จัดประชุม ในวันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

....................................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,378
 • ไอพีของคุณ54.90.86.231
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon