จังหวัดนครปฐม ฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ของคณะธรรมยุต ประจำปี 2560

      จังหวัดนครปฐม จัดฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ของคณะธรรมยุต ประจำปี 2560 รุ่นที่ 8 จำนวน 100 รูป เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

       วันที่ 1 มีนาคม 2560 ที่วัดสระกะเทียม ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ของคณะธรรมยุต ประจำปี 2560 ในความอุปถัมภ์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย รุ่นที่ 8 จำนวน 100 รูป โดยมี นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมพิธี ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดสรรงบประมาณในโครงการอุดหนุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาร 2560 ถวายแด่ คณะธรรมยุต และได้รับทุนสมทบจากโครงการพระวิปัสสนาจารย์เพื่อเผยแพร่โดยกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจาก เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพิชยญาติการามอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อให้จัดดำเนินการโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ของคณะธรรมยุต เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

        ทั้งนี้คณะธรรมยุตได้มีมติให้จัดโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์คณะธรรมยุตเป็นประจำทุกปี ในปีนี้มีจำนวน 100 รูป ในระหว่างวันที่ 1 – 20 มีนาคม 2560 รวม 20 วัน ณ วัดสระกะเทียม ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และให้นิมนต์พระเถระที่มีวุฒิภาวะทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒิ ตลอดถึงเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมของคณะธรรมยุต ที่มหาเถรสมาคมได้มีมติตั้งไว้ตามวัดต่างๆ และผู้ที่เคยรับการฝึกอบรมมาแล้ว มาเข้ารับการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติในโครงการนี้อีกครั้งหนึ่ง ส่งผลให้การปฏิบัติครั้งนี้เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจนอย่างแท้จริง และให้นิมนต์พระวิปัสสนาจารย์ผู้มีประสบการณ์มีผู้ศรัทธาเลื่อมใส ในสำนักใหญ่ๆมาถวายความรู้หรือแนะแนวในข้อปฏิบัติด้วยวิธีการสอนตามหลักมหาสติปัฏฐานและจตุรารักข์อีกด้วย

........................................

*****************************************************

ชุติมา ลีนุกูล/ข่าว/ภาพนิ่ง - ปัญจะ  เอี่ยมประสบชัย/ภาพ

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,534,090
 • ไอพีของคุณ52.91.221.160
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon