กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

         จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน

       วันที่ 7 มีนาคม 2560 ที่บริเวณอาคารปฏิบัติธรรมจารุโก วัดพะเนียงแตก ตำบลมาบแค อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน เปิดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน โดยนางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 62 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2560 นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ และเป็นการส่งเสริมการดำเนินการจัดกิจกรรมในโอกาสสำคัญดังกล่าว พร้อมทั้งอนุรักษ์สืบทอดประเพณี “การเทศน์มหาชาติ” อันเป็นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของไทย ทั้งนี้มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันจัดเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนา และสืบสานประเพณีโบราณอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบต่อไป

...............................................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,469,779
 • ไอพีของคุณ107.23.176.162
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon