จ.นครปฐมกำหนดจัดพิธีถวายราชสักการะ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

      นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2541 กำหนดให้วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติเพื่อประกอบงานรัฐพิธี เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และขนานนามวันนี้ว่า วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ และพิธีจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ ตลอดจนวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

       เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ และแสดงความกตัญญูกตเวทีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง และธำรงความเป็นเอกราชของชาติไทยสืบมาจนถึงปัจจุบัน จังหวัดจึงได้จัดพิธีถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 07.45 น. ณ บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์

...................................................

ชุติมา ลีนุกูล /ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,360
 • ไอพีของคุณ54.90.86.231
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon