ม.มหิดลกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา งาน “มหิดล – วันแม่”ประจำปี 2560

       รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดแม่สู้ชีวิต 4 ภาค เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา งาน “มหิดล – วันแม่”ประจำปี 2560 ในเดือนสิงหาคม 2560 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ, นิทรรศการวิชาการ, บริการตรวจสุขภาพ, การประกวดร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค, การคัดเลือกแม่สู้ชีวิต, การคัดเลือก แม่ดี-บุคลากรดีเด่น และการคัดเลือก แม่ 100 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

     โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งประวัติแม่เพื่อคัดเลือกเข้ารับเกียรติบัตร “แม่สู้ชีวิต” ซึ่งรางวัลดังกล่าวมี 2 ประเภทคือ แม่สู้ชีวิตลูกปกติ และแม่สู้ชีวิตลูกพิการ ผู้สนใจเขียนเล่าเรื่องราวการสู้ชีวิตของแม่ พร้อมแนบรูปถ่าย (ประเภทแม่สู้ชีวิตลูกพิการให้แนบสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวคนพิการมาด้วย) ในหัวข้อต่อไปนี้ 1.อธิบายให้เห็นถึงความทุ่มเทบากบั่นในการเลี้ยงดูลูก จนลูกเป็นคนดีในสังคม(หัวใจของความเป็นแม่สู้ชีวิต) 2.อธิบายถึงวิธีการและระยะเวลาที่ต้องเผชิญวิกฤตของชีวิต ที่แม่ได้ต่อสู้หรือดิ้นรนทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกได้มีชีวิตที่ดี 3.อธิบายให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่แม่ได้ทุ่มเท เสียสละ ฝ่าวิกฤตต่างๆเพื่อลูก(ส่งผลดีกับลูกในวันนี้อย่างไรบ้าง) ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานมาที่ ”การคัดเลือกรางวัลแม่สู้ชีวิต” งานสื่อสารองค์กร กองบริหารทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-849-6208 หรือ www.mahidol.ac.th

..............................................

ชุติมา ลีนุกูล สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.นครปฐม/ข่าว

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,099
 • ไอพีของคุณ46.229.168.149
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon