นครปฐม มอบบ้านพระราชทานโครงการท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี

        จังหวัดนครปฐม มอบบ้านพระราชทานโครงการท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

         วันที่ 13 มีนาคม 2560 ที่บ้านเลขที่ 118 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบบ้านโครงการท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ให้กับนางสาวผ่อง มากมณี อายุ 74 ปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนร่วมพิธี ซึ่งจังหวัดนครปฐม ได้ทูลเกล้าถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และดำเนินการปลูกสร้างบ้านให้กับ นางสาวผ่อง มากมณี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ทำการปกครองอำเภอสามพราน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสามพราน การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอสามพราน เหล่ากาชาดจังหวัด กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองจินดา คณะกรรมการหมู่บ้าน กองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่ 11 กรมการสัตว์ทหารบก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันบริจาคทรัพย์และกำลังกายในการปลูกสร้างบ้าน

         นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สำหรับการสร้างบ้านโครงการท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินีใช้งบประมาณในการปลูกสร้างทั้งสิ้น 70,000 บาท เพื่อสร้างที่พักอาศัยของผู้ยากไร้ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง ถูกสุขอนามัย ตลอดจนให้ครอบครัวของผู้ยากไร้ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยคัดเลือกราษฎรที่มีฐานะยากจน มีความประพฤติดี ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์และสุจริต ซึ่งสร้างความปลื้มปิติยินดีแก่ราษฎรเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหม่ อีกทั้งมีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยอีกด้วย

...................................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,534,102
 • ไอพีของคุณ52.91.221.160
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon