จ.นครปฐมจัดงานวัน อปพร. ประจำปี 2560

       วันที่ 21 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีงาน “วัน อปพร.” จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2560 โดยนายปิยะมิตร ไขว์พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ กล่าวว่า ศูนย์ อปพร.กลาง กำหนดให้วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี เป็น “วัน อพปร.” เพื่อรำลึกวันสำคัญที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ซึ่งถือเป็นกำลังหลักภาคประชาชนที่อาสาเข้ามาช่วยเหลือราชการของท้องถิ่น ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงงานด้านอื่น ตลอดจนทำหน้าที่เป็นที่ประจักต่อสาธารณชนในการเสียสละ อาสาเข้ามาช่วยเหลือสังคม สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน

      ปัจจุบันศูนย์ อปพร. จังหวัดนครปฐม ได้ปรับปรุงยอด อปพร. ในระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (E-Volunteer) ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 5,094 คน คิดเป็นร้อยละ 35.55 และในโอกาสเดียวกัน นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้อ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ผู้บัญชาการศูนย์ อปพร.กลาง เนื่องใน “วัน อปพร.” วันที่ 22 มีนาคม 2560 พร้อมให้โอวาทอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอีกด้วย

...................................

ชุติมา ลีนุกูล/ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,469,776
 • ไอพีของคุณ107.23.176.162
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon