กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กำหนดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2560

        นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กำหนดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2560 “DJOP Futsal Championship The Develop Skills For Excellence” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาฟุตซอลแก่เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถโดดเด่น เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในการทำงานเป็นทีม รู้จักการเสียสละเห็นอกเห็นใจผู้อื่น คลายความเครียดโดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อ และเพื่อส่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันระหว่างเด็กและเยาวชนกับเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 4-5 เมษายน 2560  เวลา 08.00-17.30 น. ณ อาคารยิมเนเซียมเทศบาล 5 อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

       โดยวันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 09.30 มีพิธีเปิดโครงการแข่งขันฟุตซอลเพื่อพัฒนาทักษะสู่ความเป็นเลิศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ.2560 และกิจรรมการแสดงของเด็กและเยาวชน ชุด “ศึกมวยไทย” และวันที่ 5 เมษายน 2560 15.00 น. มีพิธีมอบรางวัลในโครงการแข่งขันฟุตซอลเพื่อพัฒนาทักษะสู่ความเป็นเลิศ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนประจำปี พ.ศ.2560 ได้แก่

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 อันดับ 1 และรางวัลชนะเลิศ ประเภทสถานพินิจฯ

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 อันดับ 1 และรางวัลชนะเลิศ ประเภทศูนย์ฝึกและอบรมฯ

- รางวัลนักเตะยอดเยี่ยม

- รางวัลทีมนักเตะยอดเยี่ยม และพิธีมอบของที่ระลึกแก่ผู้ให้การสนับสนุนโครงการ ตลอดจนร่วมร้องเพลงสามัคคีชุมนุม สรรเสริญบารมีอีกด้วย

...................................................

ชุติมา ลีนุกูล /ข่าว          

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,358
 • ไอพีของคุณ54.90.86.231
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon