จ.นครปฐมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

       วันที่ 28 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดนครปฐม (ศปคม.จังหวัด) ครั้งที่ 3/2560 เนื่องจากการค้ามนุษย์เป็นนโยบายของรัฐบาล โดยจังหวัดนครปฐมได้เห็นความสำคัญกับการตรวจตราสอดส่องดูแล โดยมีประเด็น การขับเคลื่อนในภาคอุตสาหกรรม ให้ชุดปฏิบัติการออกตรวจอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง  ทั้งนี้มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และรอง กอ.รมน. เป็นหัวหน้าชุด และมีคำสั่งแต่งตั้ง รอง กอ.รมน. เพิ่มเติม และให้แบ่งชุดรับผิดชอบตามพื้นที่ อีกทั้งการจัดระเบียบแรงงงานต่างด้าว ควรให้ครอบคลุมทุกประเด็น เช่น การค้ามนุษย์ การอยู่อาศัย สุขภาพอนามัย รวมทั้งการบูรณาการเชิง Function ของแต่ละหน่วยงาน ประกอบกับจังหวัดนครปฐมอยู่ใน 13 จังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวเกิน 500,000 คน จึงต้องมีการจัด Zoning เช่น การจัดที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าว โดยให้การเคหะแห่งชาติเป็นผู้ดูแล

...................................................

ชุติมา ลีนุกูล /ข่าว          

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,469,684
 • ไอพีของคุณ107.23.176.162
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon