เทศบาลนครนครปฐมขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

       นายเอกพันธ์ คุปตวัช นายกเทศมนตรีนครปฐม เปิดเผยว่า เทศบาลนครปฐมกำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2560 ที่บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่นให้คงอยู่สืบไป ทั้งนี้เทศบาลนครปฐมได้จัดให้มีขบวนแห่งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 โดยเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ชมรม สมาคม สถานศึกษาและชุมชนในเขตเทศบาลเข้าร่วมขบวนแห่ มากกว่า 50 หน่วยงาน โดยกำหนดพิธีเปิดงานในเวลา 09.00 น. ที่บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ จากนั้นเวลา 13.00 น. มอบของที่ระลึกให้แก่หน่วยงานที่ส่งขบวนแห่เข้าร่วมประเพณีสงกรานต์ ชมขบวนแห่พร้อมกันบริเวณถนนทิพากร และเวลา 14.30 น. ริ้วขบวนแห่ฯ ถึงบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ จากนั้นอัญเชิญพระร่วงฯ น้อยขึ้นประดิษฐานบนบุษบกบริเวณถนนหน้าพระร่วง จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และรดน้ำขอพรพระบรมสารีริกธาตุและพระร่วงฯน้อย เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป

...................................................

ชุติมา ลีนุกูล สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.นครปฐม/ข่าว          

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,614,548
 • ไอพีของคุณ52.55.186.225
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon