จ.นครปฐมกำหนดจัดงานบุญประเพณี 124 ปี อัฏมีบูชา

    นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด กำหนดจัดโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมการจัดงานบุญประเพณี 124 ปีอัฏฐมีบูชา เพื่อน้อมรำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และสืบสานงานบุญประเพณีประจำท้องถิ่น ซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียวในภาคกลาง ให้คงอยู่คู่ศาสนาสืบไป โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2560 ณ วัดใหม่สุคนธาราม ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

     นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การจัดงานบุญประเพณี วันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจำลอง หรือวันอัฏฐมีบูชา ประจำปี 2560 ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ประกอบด้วย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม อำเภอนครชัยศรี องค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง วัดท่าไม้ วัดกลางบางพระ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และประชาชนชาวตำบลวัดละมุดและตำบลศรีมหาโพธิ์ โดยงานบุญประเพณีอัฏฐมีบูชา เป็นประเพณีที่ชาวตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี สืบทอดติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 124 ปี จนถือเป็นงานบุญประเพฯประจำท้องถิ่น ซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียวในภาคกลาง ที่ยังคงสืบสานอยู่คู่ศาสนาจวบจนปัจจุบัน

      สำหรับวันอัฏฐมีบูชา ตรงกับแรม 8 ค่ำ เดือน 6 เกิดขึ้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันวิสาขบูชา โดยประเพณีอัฏฐมีบูชากำหนดจัดขึ้นเพื่อร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระพุทธองค์ผู้ทรงอันประเสริฐ ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชา การแสดงพระธรรมเทศนา การถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ การจัดขบวนแห่พุทธประวัติ ขบวนคติธรรม นรกภูมิ ขบวนพุ่มผ้าป่า จากนั้น ขบวนสมมุติเหตุการณ์พิธีอัญเชิญพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง นำโดยคณะสงฆ์หลายร้อยรูป พร้อมด้วยคณะพราหมณ์ เทวดา นางฟ้า และสาธุชน เวียนทักษิณาวัตร แล้วอัญเชิญประดิษฐานเหนือจิตกาธาน เพื่อประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

      นอกจากนี้ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 มีการบรรยายธรรม โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโตและชมศิลปะการแทงหยวกกล้วย โดยปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งปัจจุบันหาดูยากและเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ชมการแสดงของทีมงานเท่ง เถิดเทิง การแสดงพื้นบ้าน ต่อด้วยการแสดงของคนในชุมชน และการแข่งขันตะไลลอดบ่วงที่หาชมได้ยาก

 

นับได้ว่า งานบุญประเพณี อัฏฐมีบูชา ณ วัดใหม่สุคนธาราม ถือเป็นประเพณีสืบทอดติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันรวมนะยะเวลา 124 ปี จนกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนิกชนของจจังหวัดนครปฐม ที่ยังคงน้อมรำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนครปฐม และจังหวัดใกล้เคียงร่วมงานประเพณีดังกล่าว ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2560 ณ วัดใหม่สุคนธาราม ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพ่อพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมกันสืบสนและยึดมั่นในพระพุทธศาสนาให้สืบทอดอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป

...................................................

ชุติมา ลีนุกูล สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.นครปฐม/ข่าว          

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,389
 • ไอพีของคุณ54.90.86.231
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon