แถลงข่าวการจัดงานบุญประเพณี 124 ปี “อัฏฐมีบูชา” ประจำปี 2560

     จังหวัดนครปฐม แถลงข่าวการจัดงานบุญประเพณี 124 ปี “อัฏฐมีบูชา” ประจำปี 2560ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2560 ณ วัดใหม่สุคนธาราม ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี เพื่อร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระพุทธองค์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ

     วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ที่วัดใหม่สุคนธาราม ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นายชาญวิทย์ ศุภกิจจานุสรณ์ นายอำเภอนครชัยศรี พร้อมด้วยนางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม นางสาวปทุมมาศ กมลเวช รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม นายอาทร สูญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด ร่วมแถลงข่าวการจัดงานบุญประเพณี 124 ปี “อัฏฐมีบูชา” ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2560 ณ วัดใหม่สุคนธาราม ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งจังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม, องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ,อำเภอนครชัยศรี,องค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด, องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนชาวตำบลวัดละมุดและตำบลศรีมหาโพธิ์ ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระพุทธองค์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ

          นายชาญวิทย์ ศุภกิจจานุสรณ์ นายอำเภอนครชัยศรี กล่าวว่า งานบุญประเพณี “อัฏฐมีบูชา” (การบูชาในดิถีที่ 8 ) ตรงกับแรม 8 ค่ำ เดือน 6 เกิดขึ้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันวิสาขบูชา เป็นประเพณีที่ชาวตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี สืบทอดติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 124 ปี จนถือเป็นงานบุญประเพณีประจำท้องถิ่น ซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียวในภาคกลาง ที่ยังคงสืบสานอยู่คู่พุทธศาสนาจวบจนปัจจุบัน สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชา  การแสดงพระธรรมเทศนา การถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ การจัดขบวนแห่พุทธประวัติ  ขบวนคติธรรม นรกภูมิ ขบวนพุ่มผ้าป่า จากนั้น ขบวนสมมุติเหตุการณ์พิธีอัญเชิญพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง นำโดยคณะสงฆ์หลายร้อยรูป พร้อมด้วยคณะพราหมณ์ เทวดา นางฟ้า และสาธุชน เวียนทักษิณาวัตร แล้วอัญเชิญประดิษฐานเหนือจิตกาธาน เพื่อประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

        นอกจากนี้ในวันที่ 17พฤษภาคม 2560 ท่านสามารถรับฟังการบรรยายธรรมโดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโตและชมศิลปะการแทงหยวกกล้วย โดยปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งปัจจุบันหาดูได้ยากมากและเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นแท้ๆและในวันที่1๘ พฤษภาคม 2560 ชมการแสดงของทีมงาน เท่ง เถิดเทิง  การแสดงพื้นบ้าน ต่อด้วยการแสดงของคนในชุมชน และการแข่งขันตะไลลอดบ่วงที่หาชมได้ยาก

       เรียกได้ว่า งานบุญประเพณี “อัฏฐมีบูชา”ณ วัดใหม่สุคนธารามนี้ถือเป็นประเพณีสืบทอดติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันรวมเป็นระยะเวลา 124 ปี จนกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งพุทธศาสนิกชนของจังหวัดนครปฐม ที่ยังคงน้อมรำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และหาชมได้ยากในปัจจุบันซึ่งในประเทศไทยมีการจัดงานบุญประเพณีอัฏฐมีบูชาที่ยิ่งใหญ่เพียง 2 แห่งเท่านั้น จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนครปฐม และจังหวัดใกล้เคียงร่วมงานประเพณีดังกล่าวระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม2560ณ วัดใหม่สุคนธาราม ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมเพื่อที่พุทธศาสนิกชนทุกท่านจะได้ช่วยกันสืบสานและยึดมั่นในพระพุทธศาสนาให้ สืบทอดอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบต่อไป

*****************************************************

ชุตอมา ลีนุกูล/ข่าว/ภาพนิ่ง - ปัญจะ เอี่ยมประสพชัย/ภาพเคลื่อนไหว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,615,071
 • ไอพีของคุณ3.90.56.90
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon