บริษัทไทยเฟิง กำหนดมอบทุนแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมตามโครงการเด็กไทยก้าวไกลใฝ่รู้สู่อาเซียน

       นางธัญวลัย เดชเจริญจิรดา ประธานบริษัท ไทยเฟิงจำกัดเปิดเผยว่า บริษัท ไทยเฟิง จำกัด กำหนดมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมตามโครงการเด็กไทยก้าวไกลใฝ่รู้สู่อาเซียน ซึ่งกำหนดมอบทุนมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา  09.30 น. ณ บริษัทไทยเฟิง จำกัด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบทุน ทั้งนี้เพื่อทำความดีทดแทนคุณแผ่นดินไทยที่ทำให้ตนเองและครอบครัว มีความเจริญรุ่งเรืองในการประกอบกิจการเนื่องจากตนเองเป็นชาวไต้หวัน และได้รับการเปลี่ยนสัญชาติมาเป็นคนไทยเมื่อปี 2550 จึงมีความซาบซึ้งในความเป็นคนไทยและมีความรักความผูกพันกับประเทศไทย อีกทั้งต้องการส่งเสริมให้สังคมมีความเข้มแข็งมีความสุขในการทำความดี สร้างเสริมสังคมในการให้โอกาสต่อผู้อื่นจึงได้มอบทุนให้กับนักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้นักเรียนนักศึกษา ได้รับโอกาสทางการศึกษา และเพื่อช่วยเหลือสังคมอีกทางหนึ่ง

          สำหรับในปีนี้ บริษัทฯได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนและนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนเงินทุนในการศึกษาเล่าเรียนได้แก่ โรงเรียนวัดเทียนดัด ,โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม สมุทรสาคร ,โรงเรียนวัดท่าข้าม, โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่, , โรงเรียนบ้านบางประแดง, โรงเรียนบ้านดงเกตุ, นักเรียนจากชุมชนข้างเคียง และบุตรของพนักงานไทยเฟิง โดยจัดมอบทุนเป็น 3 ระดับ คือระดับประถมศึกษาทุนละ 2,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาทุนละ 3,000 บาท ระดับมหาวิทยาลัยทุนละ 8,000 บาท นอกจากนี้ยังมีการมอบอุปกรณ์การศึกษา รวมเป็นเงินประมาณ 5 แสนบาท

 

...................................................

ชุติมา ลีนุกูล สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.นครปฐม/ข่าว

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,519,694
 • ไอพีของคุณ18.206.168.65
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon