จ.นครปฐมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ โดยขอความร่วมมือทุกภาคส่วนจัดอย่างสวยงามและสมพระเกียรติ

     วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ที่ห้องประชุมศาลากลาง จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดนครปฐม เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค โดยมี ปลัดจังหวัดนครปฐม ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ตามที่มีหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560 รวม 5 วัน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคในเรื่องของด้านสถานที่จัดพิธี การเลือกซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ การจัดทำแผนปฏิบัติการ รวมถึงการรวบรวมภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

          ในส่วนของจังหวัดนครปฐมได้เตรียมความพร้อมกำหนดสถานที่ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวม 7 แห่ง ประกอบด้วย 1.จังหวัดนครปฐม/อำเภอเมืองนครปฐม ที่วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ตำบลพระปฐมเจดีย์ 2. อำเภอสามพราน ที่วัดไร่ขิงพระอารามหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลไร่ขิง 3.อำเภอนครชัยศรี ที่วัดสำโรง หมู่ที่ 1 ตำบลวัดสำโรง 4.อำเภอดอนตูม ที่วัดลำลูกบัว หมู่ที่ 4 ตำบลลำลูกบัว 5.อำเภอพุทธมณฑล ที่วัดมะเกลือ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองโยง 6.อำเภอกำแพงแสน ที่วัดบ่อน้ำจืด หมู่ที่ 9 ตำบลดอนข่อย 7. อำเภอบางเลน ที่วัดชุมนุมศรัทธา(วัดบางเลนเก่า) ตำบลบางไทรป่านอกจากนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธี เช่น อาหาร น้ำดื่มสำหรับบริการผู้เข้ามาร่วมงาน รวมถึงน้ำประปา ไฟฟ้าส่องสว่าง แพทย์ พยาบาล ที่พักคอยของประชาชน ห้องสุขา และการรักษาความปลอดภัยรวมทั้งระบบการจราจร นอกจากนี้ได้สั่งการให้เตรียมทำความสะอาดบริเวณสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการจัดพิธีอีกด้วย และขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนจัดเตรียมสถานที่ให้สวยงามและสมพระเกียรติให้มากที่สุด

          ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชน และทุกภาคส่วนร่วมปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง ให้ออกบานสะพรั่งตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งดาวเรืองเป็นพืชล้มลุกระยะการเก็บเกี่ยวสั้นประมาณ 60 –70 วัน โดยรอบที่ 1 เริ่มปลูกเดือนมิถุนายน 2560 เพื่อให้ดอกออกช่วงเดือนสิงหาคม 2560 และรอบที่ 2 เริ่มปลูกเดือนสิงหาคม 2560 เพื่อให้ออกดอกช่วงเดือนตุลาคม 2560 ทั้งนี้เพื่อใช้ประดับสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญของจังหวัด บริษัท ห้างร้าน และบ้านเรือนของประชาชนในช่วงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 อย่างพร้อมเพรียงกัน

.........................................

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,204,649
 • ไอพีของคุณ54.224.118.247
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon