จ.นครปฐม มอบเก้าอี้สุขา ตาม “โครงการเก้าอี้สุขา พาสุข”

       วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ กรรมการผู้จัดการบริษัทเกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด และ นางเพียงเพ็ญ คุณากรไพบูลย์ศิริ ร่วมมอบเก้าอี้สุขาสำหรับผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้สูงอายุ จังหวัดนครปฐม ตาม “โครงการเก้าอี้สุขา พาสุข”โดยมี คณะผู้บริหาร คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมพิธี

          โดยนางธิดามาศ โพธิดารา ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด โดยนายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ ได้จัดทำ “โครงการเก้าอี้สุขา พาสุข” เพื่อบริจาคเก้าอี้สุขา ให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ที่มีปัญหาด้านการขับถ่าย ทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 500 ชุด ๆละ 550 บาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทางจังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม จึงได้มอบหมายให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แต่ละอำเภอ สำรวจรายได้ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย ที่มีปัญหาด้านการขับถ่าย ที่มีความจำเป็นต้องใช้เก้าอี้สุขาดังกล่าว จำนวน 500 ราย ประกอบด้วย อำเภอเมืองนครปฐม จำนวน 105 ชุด / อำเภอสามพราน จำนวน 78 ชุด /อำเภอนครชัยศรี จำนวน 81 ชุด / อำเภอกำแพงแสน จำนวน 89 ชุด / อำเภอบางเลน จำนวน 45 ชุด / อำเภอดอนตูม จำนวน 45 ชุด และอำเภอพุทธมณฑล จำนวน 57 ชุด ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย ที่มีปัญหาด้านการขับถ่ายได้รับการดูแล ได้รับความสะดวกในการดำเนินชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย

.......................................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,407,019
 • ไอพีของคุณ54.226.25.74
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon