ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัล “ความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน” ประจำปี 2560 Best Practice

ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัล “ความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน” ประจำปี 2560 Best Practice

      นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า มูลนิธิเพื่อสังคมไทย กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการ “หนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง รางวัล ความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน Best Practice” ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่อง ส่งเสริม ให้กำลังใจ บุคคล และองค์กร ที่มีส่วนร่วมอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและประเทศชาติ โดยหวังเป็นหนึ่งแรงที่จะช่วยสร้างสรรค์ให้สังคมไทยเป็นสังคมที่น่าอยู่สำหรับไทยตลอดไป โดยขอเชิญชวนบุคคลทุกสาขาอาชีพทั้งชาย หญิง รวมถึงองค์กรร่วมส่งผลงานเข้ารับรางวัล “ความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน” ประจำปี 2560 Best Practice  โดยมีค่าลงทะเบียนสนับสนุนโครงการ 8,500 บาท เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายพิธีการ นอกจากนี้รูปแบบกิจกรรมมีการเสวนา “ความดีไม่มีสูญ” โดยวิทยากรชั้นนำ ค่าลงทะเบียนผู้ติดตามคนละ 1,000 บาท รวมทั้งขอเชิญร่วมสนับสนุนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ ของมูลนิธิรัฐบุรุษ โดยบริจาคตามอัธยาศัย และกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมชุมชน ปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนมำบาอูลอูลูม สตูล กิจกรรมตาดีสานสัมพันธ์ ในโครงการรักษ์ชุมชนตอบแทนคุณแผ่นดิน เจ๊ะบิลัง ครั้งที่ 2 โดยบริจาคตามอัธยาศัย

         สำหรับขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งคณะทำงานจะพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น และจะดำเนินการประสานงานชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมทั้งสัมภาษณ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติและผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการ จากนั้นคณะทำงานจะทำการคัดเลือกและตัดสินผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยสาขาละ 3 ท่าน โดยยึดผลงานเป็นเกณฑ์ตัดสิน โดยสาขาที่เปิดการพิจารณา ได้แก่ สาขาความมั่นคงแห่งชาติ สาขาการปกครอง สาขาบริหารการศึกษา สาขาบริการวิชาการแก่สังคม สาขาครูต้นแบบ สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร สาขาบริหารและพัฒนาท้องถิ่น สาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจ สาขาป้องกันและปราบปราม สาขาวิจัยและพัฒนา สาขาการแพทย์และสาธารณสุข สาขาการยุติธรรม สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม/ศาสนา/เยาวชน/สตรี/ประเทศชาติ สาขาบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม สาขาการเกษตรและสหกรณ์ สาขาการท่องเที่ยว สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาพลังงาน สาขาวัฒนธรรมประเพณี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขานวัตกรรม สาขาปราชญ์ชาวบ้าน สาขาผู้ประกาศข่าว สาขาศิลปะการแสดง และสาขาผู้สื่อข่าว

          ทั้งนี้เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยส่งผลงานทาง E-mail : sentangthai@hotmail.com หรือทางโทรสาร 02-3794498, 02-379449 และทางไปรษณีย์ ผู้จัดการโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง สำนักงานมูลนิธิเพื่อสังคมไทย เลขที่ 137 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรินทร สุธรรมซาว โทร.095-6145492 ID Line : 3035961 ติดตามผลงานได้ที่ www.thaiawards.org

 

...................................................

ชุติมา ลีนุกูล สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.นครปฐม/รายงาน     

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,329
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon