จัดหางาน จ.นครปฐมกำหนดจัดงานนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 3

          นายชูชีพ ถวิลวิทยานนท์ จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม กำหนดจัดงานนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 3/2560 ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้นที่ 1 ศูนย์ภาษาศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจ้างงานให้กับประชาชนคนหางาน ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้างงาน โดยมีการสมัคร สัมภาษณ์กับนายจ้างโดยตรง เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการมีงานทำ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาสมัครงานในการประหยัดค่าใช้จ่ายและลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้มีบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมรับสมัครงาน 25 แห่ง ตำแหน่งงานว่างกว่า 2,000 อัตรา มีการลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ กาทดสอบความถนัดทางอาชีพ รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะแนวอาชีพอีกด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม โทร. 034-271434 ต่อ 11-12

…………………………………..

ชุติมา ลีนุกูล สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.นครปฐม/รายงาน

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,407
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon