มทร.รัตนโกสินทร์แถลงข่าวการจัดโครงการเดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 3

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ แถลงข่าวการจัดโครงการเดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

      วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าศาลายา จังหวัดนครปฐม นายประพัฒน์ สีใส รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ซึ่งกำหนดขึ้นในวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ.นครปฐม เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 63 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อเป็นการสืบสานแนวทางตามพระราชดำรัสในการส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ในขณะเดียวกันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพัฒนาด้านการศึกษาและด้านอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์และความผาสุกแก่พสกนิกรชาวไทย โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการแข่งขันเดิน-วิ่งในครั้งนี้จะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

        สำหรับการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 ซึ่งการจัดการแข่งขันเมื่อ 2 ครั้งที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากนักวิ่งเพื่อสุขภาพและประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี ในส่วนของการแข่งขันในครั้งนี้ได้เพิ่มรายการแข่งขันมินิฮาร์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร โดยจัดกลุ่มนักวิ่งแยกเพศหญิงและเพศชาย นอกจากนี้ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน 4 รางวัล ได้แก่ รายการฮาร์ฟมาราธอน แชมป์โอเวอร์ออลหญิงและชาย กับรายการมินิมาราธอน แชมป์โอเวอร์ออลหญิงและชาย ทั้งนี้ได้เลือกถนนพุทธมณฑลสาย 5 ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา มาเป็นสนามจัดการแข่งขัน โดยมีบรรยากาศแบบชานเมืองที่สวยงามไม่ไกลจากกรุงเทพฯมากนัก รวมถึงมีสถานที่ท่องเที่ยวในละแวกใกล้เคียงหลายแห่ง นับเป็นการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งงานแรกบนถนนสายนี้ จึงขอเชิญชวนนักวิ่งเพื่อสุขภาพ และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

...................................

ชุติมา ลีนุกูล/ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,406,981
 • ไอพีของคุณ54.226.25.74
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon