ผู้ว่าฯนครปฐม ต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE

     ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE และร่วมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE รอบผ่านการคัดเลือกระดับประเทศในกลุ่มรักษามาตรฐานเป็นต้นแบบระดับเพชร ประจำปี 2560

          วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ที่บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายเกียรติศักดิ์ เทพผดุงพร ประธานที่ปรึกษาบริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE นำโดยนายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประธานตรวจติดตามโครงการ TO BE NUMBER ONE พันตำรวจโทหญิงรุ่งนภา ประสานพาณิช ผู้เชี่ยวชาญ นายปราชญา กรองแก้วอาริยะ กรรมการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE และนายวัลลภ รุ่งเรือง ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทั้งนี้เพื่อเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบที่ 1 ซึ่งจังหวัดนครปฐม ได้เข้าร่วมการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE รอบคัดเลือกระดับภาคกลางและภาคตะวันออก และได้รับการคัดเลือกผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ประจำปี 2560 ประเภทสถานประกอบการ

          สำหรับโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีเป็นโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เป็นองค์ประธาน ที่ประสงค์จะรณรงค์ปลูกจิตสำนึก และสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ตลอดจนการสร้างและพัฒนาเครือข่าย ภายใต้แนวคิดเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

.....................................

ชุติมา ลีนุกูล/ข่าว 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,406,971
 • ไอพีของคุณ54.226.25.74
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon