ผู้ว่าฯ นครปฐมเป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญสังฆทานถวายพระสงฆ์ที่ร่วมสวดพระพุทธมนต์

    วันที่ 28 มิถุนายน 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญสังฆทานพระราชทาน ถวายแด่พระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ที่เข้าร่วมสวดพระพุทธมนต์ สดัปกรณ์ และเจริญพระพุทธมนต์ ในการพระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

      โดยในวันนี้ นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญสังฆทานพระราชทาน ถวายแด่พระรัตนสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ณ พระอุโบสถ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จากนั้นได้อัญเชิญสังฆทานพระราชทาน ถวายแด่พระพิพัฒน์ศึกษากร เจ้าอาวาสวัดบางช้างเหนือ ณ พระอุโบสถวัดบางช้างเหนือ อำเภอสามพราน และอัญเชิญสังฆทานพระราชทาน ถวายแด่พระครูยติธรรมานุยุติ เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ ณ พระอุโบสถวัดสว่างอารมณ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

...............................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,407,009
 • ไอพีของคุณ54.226.25.74
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon