กิจกรรมประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน

     จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา เพื่อแก้ไขปัญหาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฟื้นคืนชีวิตให้สายน้ำ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่น

    วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ที่คลองเจริญสุขบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อน้ำจืด ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา โดยมีนาวาอากาศเอก มนัส จันทร์แดง รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว และนายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ นายอำเภอกำแพงแสน กล่าวว่า ปัจจุบันบริเวณแม่น้ำ คูคลองสาขาในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ได้ประสบปัญหาจากวัชพืชขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะผักตบชวาที่เจริญเติบโตได้ดีและสามารถอยู่ได้เกือบทุกสภาพน้ำ ภายในระยะเวลาไม่นานก็เจริญเติบโตแพร่หลายทั่วไป จนลงไปยังแหล่งน้ำธรรมชาติ ทำให้บดบังแสงอาทิตย์ในแม่น้ำคูคลอง จนทำให้ค่าออกซิเจนในแม่น้ำมีค่าลดลง นอกจากนี้ยังมีวัชพืชอื่นๆอีก เช่น จอก แหน ปรง เป็นต้น

      ทั้งนี้อำเภอกำแพงแสน จึงได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย โรงเรียนการบินกำแพงแสน ได้ตระหนักถึงความสำคัญและปัญหาที่เกิดขึ้นกับแหล่งน้ำ จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณคลองเจริญสุขระยะทางประมาณ 500 เมตร เพื่อแก้ไขปัญหาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูคืนชีวิตให้สายน้ำ อีกทั้งส่งเสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรัก ความชื่นชมหวงแหนในทรัพยากรท้องถิ่นของตน รวมถึงการเฝ้าระวัง ดูแลรักษาแม่น้ำคูคลองสาขาต่างๆในพื้นที่ โดยการร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน

          สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย และกำลังพลจากโรงเรียนการบิน กองพันทหารม้าที่ 19 ค่ายสุรสีห์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กำแพงแสน โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด และประชาชนในพื้นที่ตำบลดอนข่อยร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

*****************************************

ชุติมา ลีนุกูล/รายงาน                        

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,406,953
 • ไอพีของคุณ54.226.25.74
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon