อำเภอเมืองนครปฐม จัดกิจกรรม Kick Off ชมรมคนริมน้ำ ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา

          วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ที่บริเวณคลองสาธารณะ บริเวณวัดโพรงมะเดื่อ ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม Kick Off ชมรมคนริมน้ำ ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา โดยอำเภอเมืองนครปฐม บูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาตามแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆ ที่ได้สร้างปัญหาเป็นจำนวนมาก ทั้งการสัญจรทางน้ำ น้ำเน่าเสีย กีดขวางการระบายน้ำในแม่น้ำลำคลองต่างๆ ตลอดจนทำให้แหล่งน้ำตื้นเขิน 
          สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีการร่วมกันทำความสะอาด กำจัดผักตบชวา และวัชพืชในลำคลองในรูปแบบประชารัฐ โดยมีหน่วยงานราชการจากหลายภาคส่วน กำลังพลจากกรมการสัตว์ทหารบกและเรือนจำมณฑลทหารบกที่ 11 อีกทั้งมีการจัดนิทรรศการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ และชมรมคนริมน้ำในพื้นที่ตำบลต่างๆ เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ให้ประชาชนรู้ถึงผลเสียของผักตบชวาอีกด้วย

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,407,018
 • ไอพีของคุณ54.226.25.74
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon