อำเภอดอนตูม จัดกิจกรรม Kick Off ชมรมคนริมน้ำ ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา

          อำเภอดอนตูม จัดกิจกรรม Kick Off ชมรมคนริมน้ำ ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแหล่งน้ำ

        วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่บริเวณคลองท่าเรือ-บางพระ ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม Kick Off ชมรมคนริมน้ำ ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา โดยอำเภอดอนตูม บูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาตามแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆ ที่ได้สร้างปัญหาเป็นจำนวนมาก ทั้งการสัญจรทางน้ำ น้ำเน่าเสีย กีดขวางการระบายน้ำในแม่น้ำลำคลองต่างๆ ตลอดจนทำให้แหล่งน้ำตื้นเขิน รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้ประชาชนรู้ถึงผลเสียของผักตบชวา

          โดยนายยงยุทธ สวนทอง นายอำเภอดอนตูม กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาที่มีอยู่ตามแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆ ทั้งที่เป็นแหล่งน้ำเปิด และแหล่งน้ำปิด รวมถึงแหล่งน้ำเชื่อมโยง ซึ่งได้สร้างปัญหาเป็นจำนวนมาก ทั้งการสัญจรทางน้ำทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย และสร้างความตื้นเขินในแหล่งกักเก็บน้ำ รวมถึงปัญหาการกีดขวางการไหลระบายของน้ำในแม่น้ำ คู คลองต่างๆในฤดูน้ำหลาก ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาน้ำล้นตลิ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก โดยรัฐบาลได้จัดให้เป็นวาระสำคัญ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบูรณาการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา

          ในส่วนของพื้นที่อำเภอดอนตูม ได้ดำเนินการจัดตั้งชมรมคนริมน้ำทั้งสิ้น 22 ชมรม โดยในวันนี้มีการร่วมกันทำความสะอาด กำจัดผักตบชวา และวัชพืชในลำคลองในรูปแบบประชารัฐ ซึ่งมีหน่วยงานราชการจากหลายภาคส่วน เทศบาลตำบลสามง่าม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่อำเภอดอนตูมเข้าร่วมกิจกรรม 300 คน

 

*****************************************

ชุติมา ลีนุกูล/ข่าว 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,406,957
 • ไอพีของคุณ54.226.25.74
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon