สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จเป็นประธานในพิธีเททองหล่อวัตถุมงคลหลวงพ่อวัดไร่ขิงฉลองวาระ 50 ปี สามพรานกรุ๊ป

    สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงเททองหล่อวัตถุมงคลหลวงพ่อวัดไร่ขิง ฉลองวาระ 50 ปี สามพรานกรุ๊ป ณ บริษัทสามพรานการทอ จำกัด ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

        วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงเททองหล่อวัตถุมงคลหลวงพ่อวัดไร่ขิง ขนาด 6 นิ้ว และ 9 นิ้ว ฉลองวาระ 50 ปี สามพรานกรุ๊ป ณ บริษัทสามพรานการทอ จำกัด ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิงพระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม คณะผู้บริหารบริษัท พนักงานและประชาชนเฝ้ารับเสด็จ

          ในการนี้ นายสุรสิทธิ์ ติยะวัชรพงศ์ ประธานกลุ่มบริษัทในเครือสามพรานกรุ๊ป และครอบครัวได้เข้าเฝ้าถวายเงิน โดยเสด็จพระกุศลสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารอาคารโรงเรียนวัดราชบพิธ และปรับปรุงโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร สำหรับกิจการเครือสามพรานกรุ๊ป ก่อตั้งโดยนายเอี๋ยว แซ่ตั้ง และนางสมจิตต์ ติยะวัชรพงศ์ ระยะแรกดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและส่งออกสิ่งทอ ภายใต้ชื่อบริษัทสามพรานการทอ จำกัด โดยได้จัดตั้งสำนักงานและโรงงานขึ้น ณ ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2510 ปัจจุบันบริษัทได้ขยายกิจการไปยังกลุ่มธุรกิจอื่นๆ อาทิ การผลิตจักรยาน LA Bicycle, ผลิตภัณฑ์ Healthy Mate และร้านอาหาร Mid Winter Green โดยตลอดระยะเวลา 50 ปี เครือสามพรานกรุ๊ป ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม ความมีธรรมาภิบาล และมุ่งผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และสังคมส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง

          โอกาสนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานพระอนุญาตให้เชิญอักษรพระนามประดิษฐานที่ผ้าทิพย์ เพื่อประดิษฐานไว้เป็นพระพุทธรูปประจำบริษัท และบริษัทในเครือ ตลอดจนสมนาคุณแก่ผู้เข้าร่วมบริจาคเงิน โดยเสด็จพระกุศลสมทบทุนการบูรณะอาคารเรียนโรงเรียนวัดราชบพิธ และสร้างอาคารเรียนในถิ่นทุรกันดารอีกด้วย

......................................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,696,418
 • ไอพีของคุณ3.208.22.127
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon