นครปฐมประชุมเชิงปฏิบัติการ นครปฐม ปลอดการทุจริต ขับเคลื่อนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ไม้ สู่ไทยแลนด์ 4.0

 

        วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ที่หอประชุมอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการ นครปฐม ปลอดการทุจริต ขับเคลื่อนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ไม้ สู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม จัดขึ้น เพื่อเพิ่มพูนเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้ ได้แก่ โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน โรงค้าไม้แปรรูป ร้านค้าสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งมีอยู่ 290 ราย 470 ใบอนุญาต และสวนป่า รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง นำไปปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องและปลอดการทุจริต ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดนครปฐม ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้ สวนป่า เลื่อยโซ่ยนต์ และหน่วยราชการที่มีการพัฒนาฝีมือแรงงานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น 720 คน นอกจากนี้จะได้มีการจัดตั้งเครือข่าย นครปฐมจังหวัดสะอาด อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ไม้อย่างยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยี Line มาประยุกต์ใช้ เพื่อสื่อสารระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดความมั่นคงในการประกอบกิจการต่อไป

********************************************
อานนท์ มุ่งลิ้ม/ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,406,994
 • ไอพีของคุณ54.226.25.74
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon