รอง ผวจ.นครปฐม ตรวจสอบการขนย้ายข้าวในสต๊อกของรัฐสู่ภาคอุตสาหกรรม

 

      วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายเลิศหล้า นาคะเกศ พาณิชย์จังหวัดนครปฐม พันตำรวจเอกวิฑูร พละสาร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม นายสมชาย จารุศิริพิพัฒน์ เจ้าของผู้ประกอบการบริษัทมหาทรัพย์ฟีด จำกัด นางสุวรรณภา ศุภประเสริฐ นักวิชาการพาณิชย์ ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าคลังสินค้าองค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อตก.)  เจ้าหน้าที่องค์การคลังสินค้า (อคส.) ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม และผู้แทนกองกำลังรักษาความสงบในพื้นที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบการขนย้ายข้าวในสต๊อกของรัฐ เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/2560 ที่คลังสินค้าบริษัทมหาทรัพย์ฟีด จำกัด เลขที่ 3/3 หมู่ที่ 3 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และคลังสินค้า สยามจูเนียร์ เลขที่ 8/1 หมู่ที่ 3 ตำบลสามควายเผือก อ.เมืองนครปฐม จากนั้นได้เดินทางไปตรวจสอบ บริษัท มหาทรัพย์ฟีด จำกัด เลขที่ 503 ถนนเทศา ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม ซึ่งเป็นจุดนำข้าวไปผลิตอาหารสัตว์

          โดย นายเลิศหล้า นาคะเกศ พาณิชย์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ตามที่รองประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) รับคำสั่งประธานกรรมการ นบข. (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา) ให้ความเห็นชอบการจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้เสนอซื้อในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนครปฐม จำนวน ราย ได้แก่ บริษัทมหาทรัพย์ฟีด จำกัด  ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และบริษัทเอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด เลขที่ 125 หมู่ที่ 8 ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยขอให้คณะทำงานระดับจังหวัดดำเนินการตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงกำกับดูแลตรวจสอบ หากพบผู้กระทำการพิรุธ หรือส่อพฤติกรรมในการนำข้าวไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ให้แจ้งเบาะแสหรือพิจารณายับยั้งก่อนแจ้งให้กระทรวงพาณิชย์ทราบโดยด่วน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

          นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จากการตรวจสอบคลังสินค้า และตรวจสอบจุดกระบวนการนำข้าวไปใช้ผลิตอาหารสัตว์ ไม่พบพฤติกรรมในการนำข้าวไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ โดยบริษัทผู้ขนย้ายได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ตลอดจนมีเจ้าหน้าที่ อตก. และอคส. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง รวมทั้งเน้นย้ำให้บริษัทนำข้าวไปใช้ในการผลิตอาหารสัตว์เท่านั้น

.........................................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,406,959
 • ไอพีของคุณ54.226.25.74
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon