ขอเชิญประชาชนร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

       นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 นับเป็นมหามงคลที่ปวงชนชาวไทยทุกกหมู่เหล่าจะได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งจังหวัดนครปฐมได้กำหนดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560  ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร พิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 การจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม รวมถึงร่วมประดับธงธงชาติไทย พร้อมตกแต่งสถานที่และอาคารสำนักงานให้เรียบร้อยสวยงาม ในระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2560 ซึ่งจังหวัดนครปฐม กำหนดจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 11 กิจกรรม ประกอบด้วย

          เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระสงฆ์ 66 รูป ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

          เวลา 08.00 น. พิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา (พุทธ คริสต์ อิสลาม) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

          เวลา 08.30 น. พิธีมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ จำนวน 65 ราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

          เวลา 08.50 น. พิธีไถ่ชีวิตโค กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

          เวลา 09.00 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

          เวลา 09.30 น. กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ถนนยิงเป้าใต้ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม ตั้งแต่สี่แยกหนองขาหยั่ง ถึงบริเวณโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนต่างๆ

          เวลา 10.00 น. กิจกรรมทำความสะอาดถนนเพชรเกษม และสวนหย่อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณหอนาฬิกา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานแขวงทางหลวงนครปฐม หน่วยงานต่างๆ และสถาบันการศึกษา

          เวลา 10.30 น. กิจกรรมทำความสะอาดคลองเจดีย์บูชา ณ บริเวณคลองเจดีย์บูชา ตั้งแต่สะพานเจริญศรัทธา-วัดห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม โดยเทศบาลนครนครปฐม ร่วมกับเรือนจำกลางนครปฐม และหน่วยงานในสังกัดกระทวงยุติธรรม กองเรือนจำมณฑลทหารบกที่ 11 และสถานศึกษาใกล้เคียงคลองเจดีย์บูชา

          เวลา 11.00 น. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณบึงกุ่ม-บึงบางช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี โดยมีการมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวยากจน โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม จำนวน 10 ทุน และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จำนวน 10 ทุน มอบถุงยังชีพ จำนวน 50 ถุง โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และการมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ จำนวน 65 ราย โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นอกจากนี้มีการมอบเสื้อ จำนวน 100 ตัว โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.นครปฐม การปล่อยพันธุ์ปลา 500,065 ตัว รวมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ชมนิทรรศการของส่วนราชการต่างๆ กิจกรรมฝึกอาชีพเสริมรายได้อีกด้วย (กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น.)

          เวลา 14.00 น. กิจกรรมบริจาคโลหิต “นครปฐมร่วมใจบริจาคโลหิต 500,000 ซีซี ถวายความดีแด่ในหลวง ” ณ ห้องธนาคารเลือด ชั้น 3 อาคารรวมเมฆ โรงพยาบาลนครปฐม ทั้งนี้กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

          เวลา 16.00 น. โครงการเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ มูลนิสงเคราะห์หมู่บ้านเด็กสภากาชาดไทย ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม

…………………………………..

ชุติมา ลีนุกูล สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.นครปฐม/รายงาน

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,519,766
 • ไอพีของคุณ18.206.168.65
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon