สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคารโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

              วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.39 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม คณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้าฯ รับเสด็จฯ จากนั้นเสด็จฯ เข้าสู่พลับพลาพิธี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กราบบังคมทูลถวายรายงาน ต่อจากนั้น เสด็จฯไปยังแท่นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่อโรงเรียน “Mahidol University International Demonstration School” ทรงปลูกต้นประดู่แดง และเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่อาคาร เพื่อทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด ศูนย์ข้อมูลต่างๆ และนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติโรงเรียน หลักสูตรการเรียนการสอน ผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะของนักเรียน

          สำหรับอาคารโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอาคารสูง 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 18,951 ตารางเมตร ก่อสร้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 489 ล้านบาท เพื่อรองรับการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (เกรด 10 - 12) ปัจจุบันมีนักเรียนเข้าศึกษาประมาณ 600 คน ซึ่งอาคารเรียนแห่งนี้ถูกออกแบบโดยเน้นการประหยัดพลังงาน และการใช้สอยพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายในอาคารมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ประกอบด้วย ห้องเรียน จำนวน 36 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ห้อง ห้องศิลปะ จำนวน 2 ห้อง รวมทั้งห้องสมุด สนามกีฬาในร่ม และห้องประชุมขนาดใหญ่ จำนวน 2 ห้อง สามารถตอบสนองรูปแบบการทำกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายของอาจารย์และนักเรียนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ โถงทางเดินในแต่ละชั้น ถูกจัดให้เป็นพื้นที่พบปะ ทบทวนบทเรียน และทำกิจกรรมนอกห้องเรียน เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีของนักเรียนอีกด้วย

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,469,767
 • ไอพีของคุณ107.23.176.162
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon