นครปฐมเตรียมจัดตั้งชุมชนพอเพียงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

              ประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม ทั้ง 7 อำเภอ เตรียมจัดตั้งชุมชนพอเพียงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อส่งเสริมค่านิยมวิถีชีวิตพอเพียงในครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย

              วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ที่ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมจัดตั้งชุมชนพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ โดยชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม จัดขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนส่งเสริมค่านิยม สร้างแรงบันดาลใจให้ศรัทธาในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้เพื่อร่วมกันขยายผลวิถีชีวิตพอเพียง สู่ครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย

             สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้นำชุมชนในแต่ละอำเภอ รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สมัครเข้าร่วมโครงการ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้บรรยายพิเศษในเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต่อด้วยการบรรยายเรื่อง ศาสตร์ของพระราชา สู่ปัญญาขิงชุมชน หลังจากนั้นได้มีการแบ่งกลุ่มในแต่ละอำเภอ ร่วมกันเสนอแนวทางการดำเนินงานและกลยุทธ์ในการขยายผลอย่างจริงจัง ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการลงพื้นที่ให้ความรู้และช่วยสร้างแรงบันดาลใจแก่ประชาชนเข้าร่วมสมัคร เพื่อเข้ารับการประเมินเป็นชุมชนพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ และหลังจากนี้จะได้มีการมอบป้ายและโล่เกียรติยศ แก่ชุมชนที่พัฒนาดีเด่น ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และวันชาติไทยอีกด้วย

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,407,649
 • ไอพีของคุณ34.203.245.76
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon