สำนักงานยุวกาชาด ปล่อยคาราวานจิตอาสา สร้างคุณค่าสู่ชุมชน ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและนักเรียนในจังหวัดนครปฐม

             วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 คาราวานจิตอาสา สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ณ โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยนางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย พร้อมด้วยผู้แทนเหล่ากาชาด จังหวัดต่างๆ ได้จัดกิจกรรมปล่อยขบวนคาราวานจิตอาสา สร้างคุณค่าสู่ชุมชน ณ จังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่พร้อมกัน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา นครนายก สุพรรณบุรี และนครปฐม เพื่อให้เยาวชนเห็นคุณค่าของตนเอง สามารถนำศักยภาพที่มี นำไปใช้ในการช่วยเหลือผู้อื่น ในการปฐมพยาบาล เป็นที่พึ่งพาได้ของชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยเด็กนักเรียนต่างได้เรียนรู้จากจิตอาสาของสภากาชาดไทย พร้อมการฝึกทักษะด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในเรื่องของ CPR และการสำลัก รวมทั้งกิจกรรม Land of Help เมืองแห่งการช่วยเหลือ ในเรื่องของการปฐมพยาบาลและจิตอาสา เป็นการจำลองเหตุการณ์เสมือนจริง อาทิ ภาวะหมดสติ การชัก ภาวะเลือดออก และกระดูกหัก

          สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีการตรวจสุขภาพให้กับเด็กและประชาชน การสอนปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับเด็กๆในโรงเรียน การจัดห้องพยาบาล มอบตู้ยา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา การจัดห้องพยาบาล ปรับแต่งภูมิทัศน์ ซ่อมและทาสีอุปกรณ์เครื่องเล่นกีฬาต่างๆ พร้อมทำการปลูกพืชผักสวนครัว และจัดสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติอย่างสวยงามอีกด้วย 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,407,797
 • ไอพีของคุณ34.203.245.76
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon