นครปฐม เปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวเป็นวันแรก

             สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวเป็นวันแรก โดยมีนายจ้างจากสถานประกอบการต่างๆ นำหลักฐานของแรงงานต่างด้าวมาลงทะเบียนเพื่อขออนุญาตทำงานให้ถูกต้องเป็นจำนวนมาก

             วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ที่บริเวณวัดพระประโทนเจดีย์ วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม ได้เปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวเป็นวันแรก ตามนโยบายรัฐบาล และคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เรื่องมาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารการจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว พ.ศ.2560 โดยจัดตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว เพื่อทำหน้าที่รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว สัญชาติ กัมพูชา ลาวและเมียนมา ซึ่งไม่มีหลักฐานแสดงตนและดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

             นายชูชีพ  ถวิลวิทยานนท์ จัดหางานจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดนครปฐมมีแรงงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาวและเมียนมา ประมาณ 500,000 คน คาดว่ามีแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีหลักฐานแสดงตนและดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ประมาณ 40,000 คน สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้ มีขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รับคำขอจ้างคนต่างด้าว บันทึกข้อมูลและออกใบรับคำขอ เพื่อนัดนายจ้างนำคนต่างด้าวมาพบเจ้าหน้าที่ โดยนายจ้างหรือตัวแทนเป็นผู้มายื่นเอกสาร ไม่ต้องนำคนต่างด้าวมา ซึ่งในวันนี้มีนายจ้างจากสถานประกอบการต่างๆ นำหลักฐานของแรงงานต่างด้าวมาลงทะเบียนเพื่อขออนุญาตทำงานให้ถูกต้องเป็นจำนวนมาก หลังจากนั้นจะดำเนินการตรวจสอบคัดกรองเอกสารและพิสูจน์ทราบว่าคนต่างด้าวนั้นเป็นลูกจ้างและทำงานกับนายจ้างจริง แล้วออกหนังสือรับรอง เพื่อให้คนต่างด้าวนำไปจัดทำหนังสือเดินทาง (Passport) , (หนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary passport) เอกสารรับรองบุคคล (Certificate of identity) หรือเอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้ สำหรับสัญชาติเมียนมาดำเนินการ ณ ศูนย์ตรวจสัญชาติในประเทศไทย สัญชาติกัมพูชา และลาวต้องไปดำเนินการ ณ ประเทศต้นทาง

            ทั้งนี้ นายจ้างสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหรือลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ 0 3425 0861–2 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โทร.1694

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,696,429
 • ไอพีของคุณ3.208.22.127
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon