จ.นครปฐม ขอเชิญชวนประชาชนร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และโครงการ จ.นครปฐมพบประชาชน

      นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐมได้กำหนดจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560   ณ บริเวณบึงกุ่ม-บึงบางช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี โดยมีการมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวยากจน โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม จำนวน 10 ทุน และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จำนวน 10 ทุน มอบถุงยังชีพ จำนวน 50 ถุง โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และการมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ จำนวน 65 ราย โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นอกจากนี้มีการมอบเสื้อ จำนวน 100 ตัว โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.นครปฐม การปล่อยพันธุ์ปลา 500,065 ตัว รวมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ชมนิทรรศการของส่วนราชการต่างๆ กิจกรรมฝึกอาชีพเสริมรายได้อีกด้วย ทั้งนี้กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกพระเจดีย์ และตำบลใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว

.....................................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,423
 • ไอพีของคุณ54.90.86.231
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon