เทศบาลนครนครปฐม จัดกิจกรรมทำความสะอาดถนน ทางเท้า เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในรูปแบบประชารัฐ

        วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ที่โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่เขตเทศบาลนครนครปฐม โดย นายหมวดตรีเอกพันธุ์ คุปตวัช นายกเทศมนตรีนครนครปฐม กล่าวว่า เทศบาลนครนครปฐมกับจังหวัดนครปฐม และมณฑลทหารบกที่ 11 และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาความสะอาดถนน ทางเท้า และพื้นที่ภายในชุมชนโดยรอบ เพื่อเป็นการรองรับการใช้พื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของประชาชน โดยดำเนินงานในรูปแบบประชารัฐ ให้เกิดการระดมทรัพยากรและศักยภาพของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ สร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนราชการ เอกชน และประชาชน อันก่อให้เกิดสำนึกความรับผิดชอบและตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมจิตสำนึกที่ดีต่อการทำกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยตรง

     สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีการการออกบูธเผยแพร่กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนครปฐม และกิจกรรมทำความสะอาดถนน ทางเท้า บริเวณริมคลองวัดพระงาม ถนนราชดำริห์ และพื้นที่ชุมชนริมคลองวัดพระงาม ชุมชนหลังโรงจำนำและชุมชนกั๋งบ๊วย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นแกนนำชุมชน ประชาชนชุมชนริมคลองเจดีย์บูชา นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครปฐม พนักงานจากห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ พนักงานเทศบาล กำลังพลจากมณฑลทหารบกที่ 11 และเครือข่ายภาคประชาชนต่างๆ รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 400 คน

        

*****************************************

ชุติมา ลีนกูล/ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,469,792
 • ไอพีของคุณ107.23.176.162
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon