นครปฐม มอบอาวุธปืนยาวชนิดลูกซอง 5 นัดให้แก่ผู้ใหญ่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด

         วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบอาวุธปืนยาวชนิดลูกซอง 5 นัดให้แก่ผู้ใหญ่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด โดยนายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิต ปลัดจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ได้จัดให้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2560 และมอบรางวัลเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในส่วนจังหวัดนครปฐมได้เสนอให้กำนันตำบลบางปลา อำเภอบางเลน และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม เป็นผู้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมการปกครอง

          ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้มีบัญชาให้มีการพิจารณาเพิ่มเติม เพื่อรับรางวัลอาวุธปืนยาวชนิดลูกซอง 5 นัด จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายวิชัย สระทองโดย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน และนายวิทยา จินดาแดง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน

.........................................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,458,018
 • ไอพีของคุณ34.203.28.212
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon